9 Haziran 2016 Perşembe

MİLLÎ KÜTÜPHANE MİLLÎ HAFIZAMIZDIR // Agah Oktay GÜNER - Milli Kütüphanenin başına örülen taşınma tuzağına dikkat!.. Mahiye MORGÜL

MİLLÎ KÜTÜPHANE MİLLÎ HAFIZAMIZDIR
AKP iktidarının yeni bir marifetiyle karşılaşıyoruz. Millî Kütüphane'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayına nakledileceği, İstanbul'daki saraylarda bulunan pek çok kıymetli kitabın ve eserin ve diğer kütüphanelerdeki şaheser niteliğindeki belge, resim ve kitabın aynı şekilde Ankara'ya nakledileceği haberi ile başıma sanki bir tuğla düştü.
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)'ni bitirme yolunda atılan inatçı adımlara bir yenisi ekleniyor ve bu projeyi Millî Kütüphaneyi adeta içerisinde yutarcasına devasa bir büyüklükte inşa ederek okuma ve konferans salonları, arşiv bölümleri, dinlenme salonları, çay bahçeleriyle Atatürk Orman Çiftliği'nin bir büyük bölümü daha yok edilmeye hazır hale getirilmek isteniyor.
Millî Kütüphane daha önce Çankaya Kaymakamlığı binasının sol tarafında Saraçoğlu Mahallesi'ndeydi. Bizim gibi Ankara'da evi olmayan üniversiteliler burada ders çalışır ve bu muhteşem sükûnet, ilim atmosferinden nasip alırdı. Adnan Ötüken Genel Müdür'dü. Kendisinden önceki Millî Kütüphane ile ilgili düşünceleri olgunlaştırmış, projeler haline getirmiş kendisinden sonra Genel Müdür olacak Müjgan   Cumbul'a adeta millî bir miras gibi bırakmıştı. Bu güzel insanın pırıl pırıl ruhuna, muhteşem zekasına rağmen biyolojik rahatsızlıklarla özürlü bir bedeni vardı. Binada asansör olmadığı için Müjgan Hanım'ın o merdivenleri bin zorlukla aşarak Müsteşarlık katına çıkışını hâlâ hatırlarım. Millî Kütüphane O'nun yılmayan gayretleriyle bugünkü binasına kavuştu. Bu binada kitapların korunması için teknolojinin bütün imkânları kullanılmıştır. Nükleer bir saldırıya dayanacak güçte özel odalar vardır. Rutubet ayarlamasına sahip nadide eserleri koruyacak özel bölmeler mevcuttur. Buradaki kitapları gün ışığına çıkardığınız zaman pul pul dökülür yok olurlar.
Dünyadaki bütün tarihi şehirlerin nirengi noktaları vardır. Mesela Paris'te Millî Kütüphane, adını taşıdığı papazın kurduğu papaz okulundan zamanla gelişerek üniversite olan Sorbonne, Fransız Senato Binası, Fransa'nın Paris'teki millî sarayları bu değişmez nirengi noktalarından bazılarıdır. Aynı durum Londra için geçerlidir. Komünist rejim Moskova'ya gelmiş ama bir kaç isim değişikliği dışında şehrin tarihi kimliğine dokunmamıştır. Aynı durumu Roma'da bütün ihtişamıyla görürsünüz.
***
            1980 Darbesi'nden sonra Formozo'ya "Esir Milletler Konferansı"na davet edildim. Formoza Devleti kendisini Mao'nun yıktığı Çin Devleti'nin asıl sahibi kabul eder ve bir gün bu ada devletinin bütün Çin'i işgal edeceğine inanır. Kıymet hükümleri, planlar, programlar, stratejiler buna göre hazırlanmıştır. Konferansımdan sonra Formoza'yı gezdirdiler. Millî Kütüphane'nin kapısının üzerinde şu söz yer alıyordu; "Millî Kütüphane Bizim Millî Hafızamızdır." General Çan Kay Şek, Mao kuvvetleri karşısında mağlup olacağını anlayınca Pekin'deki Millî Kütüphaneyi derhal askeri nakliye uçaklarına yükler ve Formoza'ya yerleştirir. Milliyetçi Çin'in lideri Çan Kay Şek, iç savaşın en şiddetli anında kendisini, yakınlarını, askerlerini kurtarmayı düşünmüyor, Millî Kütüphaneyi düşünüyor. 
            Millî Kütüphanemizin şu an içerisinde bulunduğu bina yaklaşık 50 yıldır hizmet veriyor. Bütün birimleriyle mükemmel işliyor. Bulunduğu konum itibariyle üniversite mensubu gençler rahatça ulaşabiliyor. Araştırmacılar için her türlü bilgi ve belgeye erişme imkânını sağlıyor. Sadece depoları dolmuş durumda. Bunun da çaresi en yakındaki yeni yapılmış bakanlık binası ile yer altından irtibatlandırılması ve depo hizmetlerinin bu binaya nakledilmesidir. Böylece yer sorunu kolaylıkla aşılmış olur.
            CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi bu çok önemli konuyu TBMM'de gündeme getirdi. Millî Eğitim Bakanı'ndan, "Millî Kütüphane'nin kapatılarak yerine AVM yapılacağı iddialarını" da sordu. Millî Kütüphane halka açık bir kütüphanedir. Kapatıldığında ve kitaplar Cumhurbaşkanlığına taşındığında halk Cumhurbaşkanlığındaki kütüphaneyi ziyaret edebilecek midir? Bugün güvenlik gerekçesiyle Beştepe'ye giden yollar bile zaman zaman kapatılmaktadır.
                Dileğimiz basında yer alan bu haberlerin gerçeğinin bir an önce kamuoyuna açıklanmasıdır. Millî Kütüphane sadece kitap biriktiren Türk Milleti ve Devleti ile ilgili bütün eserlerin takip edilip toplandığı bir yer değildir. Aynı zamanda arşiv zenginliğiyle de araştırmacılara açık, onlara hizmet veren bir kurumdur.
                Millî kültür değerleriyle oynayabileceğini zannedenler, onların zamana kafa tutan bir kimlikle kendilerini inkâr edenleri ezip geçtiğini görürler. İşte İnka Medeniyeti, Mısır Medeniyeti, Rusların 70 yıllık gayretlerine rağmen yok edemedikleri Türk dili ve medeniyeti...
            ***
            ÇOK ÖNEMLİ BİR YORUM VE KATKI:
Milli Kütüphanenin başına örülen taşınma tuzağına dikkat!
Mahiye MORGÜL
            Agah Oktay Güner bu konuya dikkat çekiyor. Basında haber konusu bile yapılmadığını fark ettim.
Devlet okullarındaki bütün kütüphanelerin başına geleni biliyorsanız bu işin altında YOK ETME tuzağı olmasından siz de endişe edersiniz. 
Yüzlerce yıllık bütün kültür birikimimiz çeşitli bahanelerle buharlaştırılıyor. Başta bilim eğitimi veren ders kitaplarının içi boşaltılarak buharlaştı, müfredatlar kuşa döndü. Şimdi sıra, mevcut müfredatlara kaynak oluşturmayan arşivlerin ortadan kaldırılmasındadır. 
Okullar ve tüm kütüphaneler buna göre yeniden dizayn ediliyor. Küresel savaşın azmanları bu işin içindedir. 
Elinizdeki tüm kitapları dijital ortama geçirerek korumaya alın. Ben kendi yazdığım müzik ve drama kitaplarımı tarattım kaydettim, 1970'lerin en sağlam tüm sınıfların ders kitaplarını da tarattım siteme koydum. Sonsuza kadar orada kalamaz, lütfen siz de bir flaş belleğe kaydedip saklamaya bakın. 
Bu savaş yüzlerce yıl sürecek, torunlarınız için para mal mülk değil beynin besini olan bilimsel kaynaklarını sağlam bırakalım. 
Sevgiyle ışıkla kalın.
Mayana / 09 Haziran 2016-Perşembe

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder